Preview Mode Links will not work in preview mode

VÆKST - Et podcast om Obsidian Digital


Jul 6, 2019

VÆKST har holdt pause, men er tilbage på æteren.

Der er gået 8 måneder siden sidste episode.

Siden da er vi nået til nettoansættelse #34, vi har åbnet et helt nyt produktområde og vores kundedemografi ændrer sig løbende.