Preview Mode Links will not work in preview mode

VÆKST - Et podcast om Obsidian Digital


Sep 14, 2019

Obsidian Digital lige nu er en meget lean organisation. Men i takt med at vi bliver større, så er det også tid til at lave overhead-ansættelser, hvis timer, vi ikke fakturerer.

Hvilke, og hvad betyder det for forretningen?

Det er emnet for denne episode af VÆKST.